Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ribersborg, Limhamnsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg, Limhamnsvägen 1125 12,0% 29,8% 24,1% 34,1% 2,8% 44,4% 55,6%   3,8%
Summa 1125 12,0% 29,8% 24,1% 34,1% 2,8% 44,4% 55,6% 3,8%

http://www.val.se