Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ribersborg NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg NO 1119 23,5% 40,1% 19,8% 16,5% 2,8% 44,6% 55,4%   3,4%
Summa 1119 23,5% 40,1% 19,8% 16,5% 2,8% 44,6% 55,4% 3,4%

http://www.val.se