Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rönneholm NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholm NO 1342 26,7% 43,1% 17,9% 12,4% 6,1% 43,7% 56,3%   3,1%
Summa 1342 26,7% 43,1% 17,9% 12,4% 6,1% 43,7% 56,3% 3,1%

http://www.val.se