Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kronborg/Teatern

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronborg/Teatern 1667 16,9% 30,1% 22,6% 30,5% 3,2% 44,3% 55,7%   10,0%
Summa 1667 16,9% 30,1% 22,6% 30,5% 3,2% 44,3% 55,7% 10,0%

http://www.val.se