Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kronprinsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronprinsen 950 13,3% 19,5% 19,9% 47,4% 2,1% 41,6% 58,4%   2,0%
Summa 950 13,3% 19,5% 19,9% 47,4% 2,1% 41,6% 58,4% 2,0%

http://www.val.se