Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fågelbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelbacken 1154 26,9% 38,2% 15,5% 19,3% 3,3% 45,3% 54,7%   4,2%
Summa 1154 26,9% 38,2% 15,5% 19,3% 3,3% 45,3% 54,7% 4,2%

http://www.val.se