Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lönngården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lönngården 1094 39,8% 32,2% 17,0% 11,1% 6,1% 55,4% 44,6%   3,5%
Summa 1094 39,8% 32,2% 17,0% 11,1% 6,1% 55,4% 44,6% 3,5%

http://www.val.se