Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ö Sorgenfri, Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Sorgenfri, Nobelv 1161 35,4% 37,6% 12,1% 14,9% 6,1% 47,8% 52,2%   3,4%
Summa 1161 35,4% 37,6% 12,1% 14,9% 6,1% 47,8% 52,2% 3,4%

http://www.val.se