Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - N Sofielund, Nobeltorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Sofielund, Nobeltorget 1369 35,0% 39,8% 15,9% 9,3% 4,2% 51,9% 48,1%   14,2%
Summa 1369 35,0% 39,8% 15,9% 9,3% 4,2% 51,9% 48,1% 14,2%

http://www.val.se