Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Båstad Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Östra 1793 15,2% 23,6% 23,6% 37,6% 6,7% 45,1% 54,9%   3,3%
Summa 1793 15,2% 23,6% 23,6% 37,6% 6,7% 45,1% 54,9% 3,3%

http://www.val.se