Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Båstad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Västra 1355 12,5% 24,2% 27,0% 36,2% 5,1% 46,1% 53,9%   3,7%
Summa 1355 12,5% 24,2% 27,0% 36,2% 5,1% 46,1% 53,9% 3,7%

http://www.val.se