Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljungbyhed-Spången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbyhed-Spången 1940 13,4% 28,4% 25,5% 32,7% 5,7% 49,5% 50,5%   1,5%
Summa 1940 13,4% 28,4% 25,5% 32,7% 5,7% 49,5% 50,5% 1,5%

http://www.val.se