Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Storäng-Vedby mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storäng-Vedby mfl 1573 15,4% 36,1% 31,9% 16,6% 6,7% 52,3% 47,7%   1,5%
Summa 1573 15,4% 36,1% 31,9% 16,6% 6,7% 52,3% 47,7% 1,5%

http://www.val.se