Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1477 23,0% 24,3% 22,3% 30,3% 8,3% 49,2% 50,8%   3,3%
Summa 1477 23,0% 24,3% 22,3% 30,3% 8,3% 49,2% 50,8% 3,3%

http://www.val.se