Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Osby Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Sydväst 1151 11,9% 29,8% 24,4% 33,9% 4,3% 47,9% 52,1%   0,6%
Summa 1151 11,9% 29,8% 24,4% 33,9% 4,3% 47,9% 52,1% 0,6%

http://www.val.se