Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Höör 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 4 1200 15,9% 33,1% 26,3% 24,7% 8,7% 49,3% 50,7%   0,7%
Summa 1200 15,9% 33,1% 26,3% 24,7% 8,7% 49,3% 50,7% 0,7%

http://www.val.se