Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skurup 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 4 1514 15,1% 29,1% 19,9% 35,9% 5,4% 45,5% 54,5%   1,6%
Summa 1514 15,1% 29,1% 19,9% 35,9% 5,4% 45,5% 54,5% 1,6%

http://www.val.se