Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1790 14,1% 37,8% 22,1% 26,0% 7,3% 46,5% 53,5%   3,5%
Summa 1790 14,1% 37,8% 22,1% 26,0% 7,3% 46,5% 53,5% 3,5%

http://www.val.se