Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borgeby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1414 10,8% 35,9% 29,4% 23,8% 6,2% 48,7% 51,3%   2,5%
Summa 1414 10,8% 35,9% 29,4% 23,8% 6,2% 48,7% 51,3% 2,5%

http://www.val.se