Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lomma Centrum-Lomma Hamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lomma Centrum-Lomma Hamn 1984 9,8% 23,3% 24,7% 42,2% 5,2% 44,5% 55,5%   1,0%
Summa 1984 9,8% 23,3% 24,7% 42,2% 5,2% 44,5% 55,5% 1,0%

http://www.val.se