Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Knislinge Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Knislinge Öster 1177 18,7% 32,4% 20,7% 28,2% 8,5% 48,9% 51,1%   0,8%
Summa 1177 18,7% 32,4% 20,7% 28,2% 8,5% 48,9% 51,1% 0,8%

http://www.val.se