Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eskilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1374 12,5% 39,7% 25,4% 22,3% 7,4% 49,9% 50,1%   1,6%
Summa 1374 12,5% 39,7% 25,4% 22,3% 7,4% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se