Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 679 17,1% 34,3% 29,0% 19,6% 8,0% 51,1% 48,9%   5,4%
Summa 679 17,1% 34,3% 29,0% 19,6% 8,0% 51,1% 48,9% 5,4%

http://www.val.se