Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1329 13,5% 40,2% 25,0% 21,4% 7,4% 48,7% 51,3%   2,1%
Summa 1329 13,5% 40,2% 25,0% 21,4% 7,4% 48,7% 51,3% 2,1%

http://www.val.se