Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tottarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tottarp 746 11,0% 51,9% 20,9% 16,2% 4,7% 51,6% 48,4%   1,1%
Summa 746 11,0% 51,9% 20,9% 16,2% 4,7% 51,6% 48,4% 1,1%

http://www.val.se