Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagalid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalid 1579 18,7% 46,0% 18,7% 16,5% 7,2% 49,1% 50,9%   1,3%
Summa 1579 18,7% 46,0% 18,7% 16,5% 7,2% 49,1% 50,9% 1,3%

http://www.val.se