Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bråhög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bråhög 1450 21,5% 36,5% 21,4% 20,6% 6,7% 48,9% 51,1%   1,4%
Summa 1450 21,5% 36,5% 21,4% 20,6% 6,7% 48,9% 51,1% 1,4%

http://www.val.se