Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Teckomatorp - Norrvidinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teckomatorp - Norrvidinge 1731 17,3% 36,8% 23,5% 22,5% 6,6% 51,8% 48,2%   0,8%
Summa 1731 17,3% 36,8% 23,5% 22,5% 6,6% 51,8% 48,2% 0,8%

http://www.val.se