Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Billeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga 1057 16,6% 38,7% 25,9% 18,8% 8,0% 51,8% 48,2%   1,0%
Summa 1057 16,6% 38,7% 25,9% 18,8% 8,0% 51,8% 48,2% 1,0%

http://www.val.se