Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Siretorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Siretorp m fl 870 14,3% 26,7% 29,2% 29,9% 6,8% 52,0% 48,0%   0,9%
Summa 870 14,3% 26,7% 29,2% 29,9% 6,8% 52,0% 48,0% 0,9%

http://www.val.se