Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gammalstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammalstorp m fl 925 15,0% 32,1% 25,3% 27,6% 5,4% 52,2% 47,8%   1,0%
Summa 925 15,0% 32,1% 25,3% 27,6% 5,4% 52,2% 47,8% 1,0%

http://www.val.se