Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norje m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norje m fl 1101 13,5% 30,1% 27,9% 28,5% 5,7% 53,1% 46,9%   0,5%
Summa 1101 13,5% 30,1% 27,9% 28,5% 5,7% 53,1% 46,9% 0,5%

http://www.val.se