Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Korpadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korpadalen 1280 15,3% 39,4% 32,8% 12,5% 7,3% 50,9% 49,1%   1,2%
Summa 1280 15,3% 39,4% 32,8% 12,5% 7,3% 50,9% 49,1% 1,2%

http://www.val.se