Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stadsporten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsporten 1311 23,3% 22,8% 21,0% 32,9% 6,1% 45,7% 54,3%   1,4%
Summa 1311 23,3% 22,8% 21,0% 32,9% 6,1% 45,7% 54,3% 1,4%

http://www.val.se