Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högadal 1358 20,3% 29,8% 22,9% 27,0% 9,5% 50,1% 49,9%   3,3%
Summa 1358 20,3% 29,8% 22,9% 27,0% 9,5% 50,1% 49,9% 3,3%

http://www.val.se