Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Listerby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Listerby S 731 11,8% 25,4% 33,7% 29,1% 5,2% 51,7% 48,3%   1,4%
Summa 731 11,8% 25,4% 33,7% 29,1% 5,2% 51,7% 48,3% 1,4%

http://www.val.se