Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älgbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älgbacken 822 23,4% 25,2% 19,1% 32,4% 6,8% 44,4% 55,6%   1,7%
Summa 822 23,4% 25,2% 19,1% 32,4% 6,8% 44,4% 55,6% 1,7%

http://www.val.se