Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ramdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramdala 1666 14,1% 31,2% 27,7% 27,0% 6,1% 52,2% 47,8%   0,4%
Summa 1666 14,1% 31,2% 27,7% 27,0% 6,1% 52,2% 47,8% 0,4%

http://www.val.se