Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jämjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö S 1246 14,8% 32,1% 24,1% 29,1% 6,3% 48,6% 51,4%   1,1%
Summa 1246 14,8% 32,1% 24,1% 29,1% 6,3% 48,6% 51,4% 1,1%

http://www.val.se