Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Aspö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 396 8,8% 19,4% 36,6% 35,1% 3,0% 50,5% 49,5%   1,8%
Summa 396 8,8% 19,4% 36,6% 35,1% 3,0% 50,5% 49,5% 1,8%

http://www.val.se