Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mariedal-Backabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal-Backabo 1339 11,6% 27,4% 25,1% 35,9% 4,6% 47,3% 52,7%   5,2%
Summa 1339 11,6% 27,4% 25,1% 35,9% 4,6% 47,3% 52,7% 5,2%

http://www.val.se