Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Saltö-Björkholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Saltö-Björkholmen 1492 18,9% 29,4% 28,8% 22,9% 6,8% 50,7% 49,3%   1,3%
Summa 1492 18,9% 29,4% 28,8% 22,9% 6,8% 50,7% 49,3% 1,3%

http://www.val.se