Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kyrkhult-Hemsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkhult-Hemsjö 1575 16,2% 27,8% 25,7% 30,3% 7,5% 52,3% 47,7%   0,6%
Summa 1575 16,2% 27,8% 25,7% 30,3% 7,5% 52,3% 47,7% 0,6%

http://www.val.se