Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Havdhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Havdhem 1003 14,1% 27,7% 26,4% 31,8% 8,6% 52,5% 47,5%   0,8%
Summa 1003 14,1% 27,7% 26,4% 31,8% 8,6% 52,5% 47,5% 0,8%

http://www.val.se