Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby Bingeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Bingeby 1529 19,9% 32,1% 22,2% 25,8% 7,2% 45,7% 54,3%   0,7%
Summa 1529 19,9% 32,1% 22,2% 25,8% 7,2% 45,7% 54,3% 0,7%

http://www.val.se