Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Norr 1620 15,8% 28,0% 27,2% 29,0% 5,9% 46,5% 53,5%   0,5%
Summa 1620 15,8% 28,0% 27,2% 29,0% 5,9% 46,5% 53,5% 0,5%

http://www.val.se