Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gärdslösa-Långlöt-Runsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gärdslösa-Långlöt-Runsten 1032 15,3% 23,9% 32,2% 28,6% 5,8% 51,3% 48,7%   1,5%
Summa 1032 15,3% 23,9% 32,2% 28,6% 5,8% 51,3% 48,7% 1,5%

http://www.val.se