Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Storebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storebro 892 14,0% 28,4% 27,6% 30,0% 5,3% 49,4% 50,6%   0,8%
Summa 892 14,0% 28,4% 27,6% 30,0% 5,3% 49,4% 50,6% 0,8%

http://www.val.se