Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjorted

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjorted 1103 12,6% 25,3% 29,8% 32,3% 6,1% 50,5% 49,5%   0,5%
Summa 1103 12,6% 25,3% 29,8% 32,3% 6,1% 50,5% 49,5% 0,5%

http://www.val.se