Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamleby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamleby 1 1543 14,3% 21,0% 28,9% 35,8% 7,5% 47,5% 52,5%   1,0%
Summa 1543 14,3% 21,0% 28,9% 35,8% 7,5% 47,5% 52,5% 1,0%

http://www.val.se